Evidence příjmů

Evidence příjmů

Tato rozsáhlá sekce obsahuje více funkcí z firmy směrem ke klientovi.

Sekce evidence příjmů obsahuje:

  • Nabídky – modul pro kompletní tvorbu nabídek pro zákazníky. Zde lze předdefinovat i opakující se položky pro následnou rychlejší tvorbu. Nabídka je vždy vázána na zákazníka, kterému se následně odesílá online k náhledu a jejímu přijetí nebo odmítnutí
  • Odhady – jedná se již o konkrétní cenový rozpočet či odhad k jednotlivým položkám nabídky
  • Faktury – kompletní modul pro tvorbu a evidenci faktury s vazbou na klienta. Faktury jsou též monitorovány dle data splatnosti a je tu možnost i automatického upomínkování faktur po splatnosti. Individuální možností je i párování této sekce s jakýmkoliv účetním software.
  • Platby – přehled již uskutečněných úhrad faktur dle jejich označení a data přijetí platby. Tento modul lze párovat s bankovním účtem pro kontrolu plateb.
  • Dobropisy – možnost vystavení opravných daňových dokladů pro stornované či neuplatněné faktury
  • Položky – v této sekci si lze předdefinovat jednotlivé popisy položek opakujících se při tvorbě cenových nabídek