Evidence výdajů

Evidence výdajů

V sekci výdajů lze zaznamenávat veškeré uplatnitelné náklady firmy. Každou položku lze zaevidovat včetně jejího popisu, data a samozřejmě kategorizace, do které kategorie výdajů firmy spadá. Lze definovat jakou platební metodou byl výdaj uhrazen. Další možností při vkládání výdaje je přiložení případně naskenovaného dokumentu originálního výdaje. Veškerý přehled výdajů lze reportovat a exportovat do formátu CSV, XLS nebo PDF.