Projektové řízení

Efektivní program pro řízení projektů online

Modul PROJEKTY slouží pro kompletní řízení průběhu každého projektu. Každý projekt má vazbu na klienta a dle toho lze projekty filtrovat v systému. Definicí konkrétního projektu se otvírá skupina dalších přidružených funkcionalit.

Celá funkce projekty je velmi mocným nástrojem ve firmách s projektovým řízením a velkým pomocníkem každého projektového manažera.

Správa projektů systému Cloudy zahrnuje

  • Úkoly – definice jednotlivých zadání úkolů v rámci projektu a jejich rozdělení mezi členy týmu
  • Přehled hodin – kompletní přehled hodin strávených na jednotlivých úkolech
  • Milníky – v rámci projektu lze navíc nedefinovat jednotlivé kroky či fáze jako milníky, pod které se můžou dále řadit jednotlivé úkoly
  • Soubory – případné specifikace, data či externí soubory lze nahrávat do systému pod konkrétní projekt
  • Diskuze – v rámci projektu lze založit vlákno nebo konkrétní problém, nad kterým můžou členové projektu diskutovat
  • Tikety – pokud má přístup respektive náhled do projektu i klient může v průběhu projektu vznášet požadavky pomocí tiketového systému
  • Aktivity – časový přehled všech aktivit v rámci projektu – kdo, co a kdy udělal