Tvorba reportů

Příprava a tvorba reportů všech firemních aktivit

Systém má přehled o všech sekcích a lze kdykoliv reportovat výsledky příjmů, výdajů, obchodních příležitostí nebo odpracovaných hodin.

Následně lze tyto reporty exportovat do formátů PDF nebo CSV a to dle různého data nebo časového intervalu.